Methodes voor en door docenten

Je staat voor de klas, je wilt met digitaal lesmateriaal werken maar dat is er niet, of de kwaliteit ervan valt tegen. Wat doe je dan? Deze frustratie was onze motivatie: wij besloten onze eigen digitale methodes te gaan ontwikkelen. In 2007 begonnen wij met BeatsNbits, in 2013 kwam Tijd voor Geschiedenis erbij, en sinds 2019 ontwikkelen wij Popgroep 7/8 (PO) en Generation 24/7 (MBO). Geen boek achter glas of veredelde PDF, maar interactieve en volledig digitale lesmethodes.

Persoonlijk, innovatief, interactief & actueel

Digitaal onderwijs is bij ons geen doel, maar een springplank naar effectiever, persoonlijker en moderner onderwijs. Om dit te bereiken moet digitaal materiaal een absolute meerwaarde hebben. Daarom zijn in onze methodes de 21st Century Skills geïntegreerd, bieden wij interactiviteiten & actualiteit en kunnen docenten eenvoudig differentiëren. Wij gebruiken techniek om het leerproces te ondersteunen en maken onderwijs op maat haalbaar.

Agenda

Onze adviseurs komen graag vrijblijvend op uw school langs om een toelichting te geven van onze methodes. Heeft u hier interesse in neem dan contact met ons op via ons emailadres: info@vo-digitaal.nl.11 maart 2021 - Virtuele Regiobijeenkomsten Tijd voor Geschiedenis & BeatsNbits
22 maart 2021 - Virtuele Burgerschapsbijeenkomst
23 maart 2021 - Virtuele Burgerschapsbijeenkomst Arnhem
23 maart 2021 - Virtuele Burgerschapsbijeenkomst Amsterdam
24 maart 2021 - Virtuele Burgerschapsbijeenkomst Den Haag
24 maart 2021 - Virtuele Burgerschapsbijeenkomst Deventer
26 maart 2021 - Virtuele Burgerschapsbijeenkomst Twente

Zien we je daar? Aanmelden kan via vo-digitaal.nl/aanmelden

Onze methodes

Het is je wellicht al opgevallen: VO-Digitaal, klopt die naam wel? VO duidt op het voortgezet onderwijs? Maar hoe zit het dan met de methodes voor het primair onderwijs en het mbo?

Met dit ‘luxeprobleem’ kampen wij sinds dit jaar. Van oorsprong ontwikkelen wij digitaal lesmateriaal voor het vo, maar de roep om goed digitaal lesmateriaal is vanuit alle lagen, soorten en niveaus van het onderwijs hoorbaar. Met onze expertise en technische kennis zijn wij daarom aan de slag gegaan met de ontwikkeling van digitaal materiaal voor de muziekles in groep 7 & 8 van de basisschool, en Burgerschap en LOB voor het MBO.

Wij zijn inmiddels ons jasje ‘VO’ dus eigenlijk wel uitgegroeid. Misschien komt er in de toekomst wel een allesomvattende naam, misschien ook wel niet. Tot die tijd focussen we ons liever gewoon op dat waar we goed in zijn: innovatieve en sterke digitale lesmethodes ontwikkelen voor alle onderwijslagen.


Popgroep 7/8 is de digitale muziekmethode voor iedere basisschool die iets met muziekonderwijs wil doen.

BeatsNbits is de digitale muziekmethode voor alle leerlingen van het voortgezet onderwijs, inclusief het tweetalig onderwijs (TTO).

Bekijk de website


Tijd voor Geschiedenis is de digitale geschiedenismethode voor alle leerlingen van het voortgezet onderwijs, inclusief het tweetalig onderwijs (TTO).

Bekijk de website


Generation 24/7 is de digitale burgerschaps- en LOB methode voor niveau 3 & 4 van het MBO.

Contact

Contact

VO-Digitaal

Bieslook 4H
6942 SG Didam

Contactpersoon
Telefoon: 0316 820 993
Email: info@vo-digitaal.nl
BeatsNbits is de web based internetmuziekmethode voor alle leerlingen van het voortgezet onderwijs, inclusief het tweetalig onderwijs (TTO).
Bekijk de website ››
Tijd voor Geschiedenis is de web based internet geschiedenismethode voor alle leerlingen van het voorgezet onderwijs, inclusief het tweetalig onderwijs (TTO).
Bekijk de website ››
Naar boven

Methodes voor en door docenten

Je staat voor de klas, je wilt met digitaal lesmateriaal werken maar dat is er niet, of de kwaliteit ervan valt tegen. Wat doe je dan?

Deze frustratie was onze motivatie: wij besloten onze eigen digitale methodes te gaan ontwikkelen. In 2007 begonnen wij met BeatsNbits en in 2013 kwam daar Tijd voor Geschiedenis bij.

Geen boek achter glas of veredelde PDF, maar interactieve en volledig digitale lesmethodes.

Wij richten ons op het leren in de 21ste eeuw waarin het leren en omgaan met informatie fundamenteel veranderd is. Onze methodes bieden ruimte aan e-learning zonder afbreuk te doen aan de waarde van de docent voor de klas.

Om de juiste balans tussen onderwijs en technologie te creëren ontwikkeling wij dan ook methodes voor en door docenten: onze auteurs staan zelf voor de klas en alle functionaliteiten zijn ontwikkeld in samenspraak met onze gebruikers. De docent voor de klas werkt niet met onze, maar met zijn methode.

Persoonlijk, innovatief, interactief & actueel

Digitaal onderwijs is geen doel, maar een springplank naar effectiever, persoonlijker en moderner onderwijs. Om dit te bereiken moet digitaal materiaal een absolute meerwaarde hebben.

Daarom zijn in onze methodes de 21st Century Skills geïntegreerd, bieden wij interactiviteiten & actualiteit en kunnen docenten eenvoudig differentiëren.

Ook bieden wij in het leerlingvolgsysteem Learning Analytics aan zoals RTTI scores, en inzicht welke opdracht of leerling extra aandacht behoeft. Hierdoor kan de docent samen met de leerling naar gepersonaliseerde leerroutes toewerken.
x